U bent 21 jaar of ouder

Hierna wordt ingegaan op de hoogte van uw bijstandsuitkering als u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u eerst zelf vier weken zoeken naar werk en opleidingsmogelijkheden. Verblijft u in een inrichting? Zie verder "U verblijft in een inrichting".

Stap 1: De wettelijke basisuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering is als volgt:

U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Bedrag per maand zonder vakantiegeldBedrag per maand inclusief vakantiegeldVakantiegeld per maand
U bent alleenstaande€ 645,76€ 679,75€ 33,99
U bent een Alleenstaande ouder€ 904,06€ 951,64€ 47,58
U bent gehuwd€ 1.291,52€ 1.359,49€ 67,97

  

Stap 2: Recht op een toeslag?

Uw gemeente kan de wettelijke basisuitkering verhogen als u alleenstaande of alleenstaande ouder bent Zie_wet:

Regels van Gemeente Deventer


Als u tussen de 21 en 65 jaar oud bent, dan kan de gemeente uw wettelijke bijstandsuitkering verhogen  met de volgende toeslagen:

  Categorie

Toeslag (% van de gehuwdennorm) 

Bedrag incl. vakantiegeld   

Bedrag excl. vakantiegeld 

U bent een alleenstaande van 23 jaar of ouder en in uw woning woont niemand anders dan u.  20%€ 271,90€ 258,31
U bent een alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder en in uw woning woont niemand anders dan u.  20%€ 271,90€ 258,31
U bent een alleenstaande van 23 jaar of ouder en in uw woning wonen een of meer personen anders dan u zelf.* 10%€ 135,95€ 129,15
U bent een alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder en in uw woning wonen een of meer personen anders dan u zelf.*10% € 135,95 € 129,15 

* Hiervan is geen sprake in de volgende situaties:

 • In uw woning woont iemand die verzorgingsbehoevend is en door u verzorgd wordt of u bent zelf verzorgingsbehoevend en wordt verzorgd door de persoon die bij u inwoont.
 • In uw woning woont een inwonend kind van 18 tot 21 jaar dat niet meer inkomen heeft dan de bijstandsnorm plus een toeslag van 10% van het netto minimumloon.
 • U woont bij iemand in als kostganger of onderhuurder op basis van een commerciële overeenkomst.
 • In de woning woont uw kind met studiefinanciering en een inkomen van maximaal het netto minimumloon.

Meer dan één kostganger of onderhuurder

Als u meer dan één kostganger of onderhuurder heeft, verlaagt de gemeente uw bijstandsuitkering als volgt:

 • U heeft twee kostgangers of onderhuurders: Bent u alleenstaande, dan ontvangt u nog 50% van het netto minimumloon. Bent u alleenstaande ouders, dan ontvangt u nog 70% van het netto minimumloon. Bent u gehuwd, dan ontvangt u samen nog 80% van het minimumloon.
 • U heeft meer dan twee kostgangers of onderhuurders: Dan wordt uw uitkering verlaagd met de volgende bedragen:
  • € 160 per onderhuurder
  • € 370 per kostganger 

Laatst bijgewerkt op: 21-06-2010                                          

Stap 3: Verlaging van de wettelijke basisuitkering of toeslag?

Uw gemeente kan bepalen dat uw wettelijke basisuitkering of toeslag verlaagd wordt in de volgende situaties:

 1. U bent gehuwd en kunt uw kosten delen met anderen
 2. Door uw woonsituatie zijn uw kosten lager
 3. U bent pas gestopt met een opleiding waarvoor u recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten
 4. U bent een alleenstaande van 21 of 22 jaar

a. U bent gehuwd en kunt uw kosten delen met anderen Zie_wet:

Regels van Gemeente Deventer


Als u gehuwd bent en u en uw partner uw woning delen met één of meer anderen, dan kan de gemeente uw uitkering met 10% verlagen. Deze verlaging bedraagt inclusief vakantiegeld € 135,95 en exclusief vakantiegeld € 129,15. De gemeente verlaagt uw uitkering niet als u uw woning niet deelt met één of meer anderen.

Uw uitkering wordt ook niet verlaagd in de volgende situaties:

 • In uw woning woont iemand die verzorgingsbehoevend is en door u en uw partner verzorgd wordt.
 • In uw woning woont een inwonend kind van 18 tot 21 jaar dat niet meer inkomen heeft dan de bijstandsnorm plus een toeslag van 10% van het netto minimumloon.
 • In de woning woont uw kind met studiefinanciering en een inkomen van 10% van het netto minimumloon.

Meer dan één kostganger of onderhuurder

Als u meer dan één kostganger of onderhuurder heeft, verlaagt de gemeente uw bijstandsuitkering als volgt:

 • U heeft twee kostgangers of onderhuurders: Bent u alleenstaande, dan ontvangt u nog 50% van het netto minimumloon. Bent u alleenstaande ouders, dan ontvangt u nog 70% van het netto minimumloon. Bent u gehuwd, dan ontvangt u samen nog 80% van het minimumloon.
 • U heeft meer dan twee kostgangers of onderhuurders: Dan wordt uw uitkering verlaagd met de volgende bedragen:
  • € 160 per onderhuurder
  • € 370 per kostganger 

Laatst bijgewerkt op: 21-06-2010                                          

b. Door uw woonsituatie zijn uw kosten lager Zie_wet:  

Regels van Gemeente Deventer


U kunt niet aantonen dat u woonlasten heeft 

Bent u tussen de 21 en 65 jaar en kunt u niet aantonen dat u woonlasten moet betalen voor uw woning (bijvoorbeeld omdat iemand uw woonlasten betaalt of u in een kraakwoning woont), dan kan de gemeente uw wettelijke basisuitkering of toeslag als volgt verlagen:

Categorie

Verlaging (% van de gehuwdennorm)

Bedrag incl. vakantietoeslag 

Bedrag excl. vakantietoeslag

U bewoont een woning en u kunt niet aantonen dat u woonlasten moet betalen20%€ 271,90€ 258,31

U bent thuisloos

Als u thuisloos bent, dan verlaagt de gemeente uw wettelijke basisuitkering of toeslag als volgt:

Categorie

Verlaging (% van de gehuwdennorm)

Bedrag incl. vakantietoeslag 

Bedrag excl. vakantietoeslag

U ben thuisloos en heeft kosten voor uw verblijf10%€ 271,90€ 258,31
U bent thuisloos en heeft meer kosten dan € 160 voor huur of € 370 als kostganger 0% € 0 € 0 

Laatst bijgewerkt op: 21-06-2010                                          

c. U bent pas gestopt met een opleiding waarvoor u recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten Zie_wet

Regels van Gemeente Deventer


Als u recent (6 maanden geleden of minder) uw opleiding heeft beëindigd, verlaagt de gemeente uw bijstandsuitkering met 20%. U moet dan voor de opleiding recht gehad hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming op basis van de WTOS. Of u moet jonger zijn geweest dan 25 jaar toen u stopte met de opleiding en de opleiding nam minimaal 19 uur per week in beslag.

Als u een kind heeft dat jonger is dan 5 jaar, verlaagt de gemeente uw uitkering niet als u recent een opleiding beëindigd heeft.

Voor gehuwden geldt dat de uitkering slechts één keer verlaagd wordt. Wanneer de tweede partner ook schoolverlater is, wordt de uitkering niet nog een keer met 20% verlaagd.

Laatst bijgewerkt op: 16-01-2013                                          

d. U bent een alleenstaande van 21 of 22 jaar Zie_wet:

Regels van Gemeente Deventer


De gemeente kent op grond van de Toeslagenverordening de volgende verlaging van de toeslag voor alleenstaanden van 21 en 22 jaar:

Categorie Verlaging Bedrag incl. vakantietoeslagBedrag excl. vakantietoeslag 
U bent 21 jaar18%€ 244,71€ 232,47
U bent 22 jaar15%€ 203,92€ 193,72

Laatst bijgewerkt op: 21-06-2010                                          

Let op: Maximale verlaging

Kunnen er in uw situatie meerdere verlagingen worden toegepast, dan kan uw wettelijke basisuitkering of toeslag niet onbeperkt worden verlaagdZie_wet. Uw gemeente heeft daarom het volgende bepaald: 

Regels van Gemeente Deventer


Na de verrekening van de verlagingen die op u van toepassing zijn, ontvangt u in ieder geval minimaal aan uitkering:

Laatst bijgewerkt op: 21-06-2010                                          

Zie_wwb

Dit is een website van Kluwer Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2014, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Gemeente Deventer

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu